Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SISSE SØRENSEN

 Coach, Konsulent, Marte Meo terapeut og supervisor.

Mit firma:

- Mit firma er bygget ud fra ideen om at gå på opdagelse i det der virker.

Mennesker der udtrykker en drøm en længsel, noget problematisk, et dilemma eller andet, har som oftest allerede en positiv erfaring med noget der virker hensigtsmæssigt - noget der kan viser vejen.

Bygger vi ud fra det der virker, og tager afsæt i kompetencer og

ressourcer som allerede findes, kan der skabes grobund for positiv udvikling og holdbare resultater.

Min vision:

- Min vision er at hjælpe gennem nærvær, engagement og anerkendelse – at bidrage ved at inspirere og motivere. At rette opmærksomheden indad mod ro, balance og erkendelsen af at der er sammenhæng mellem valg og retning.

Vi træffer hele tiden valg – tilvalg og fravalg. Det ene mere betydningsfuldt end andet. Det vi mennesker tillægger betydning - får betydning.

Min baggrund:

- Min baggrund har rødder i det pædagogiske - Jeg er uddannet fra Københavns pædagogseminarium.

Jeg har ti års ledelseserfaring, været ansat som Projektleder og Pædagogisk Konsulent.

Jeg er uddannet Marte Meo terapeut og supervisor

og har flere års erfaring med terapi, supervision og undervisning.

Jeg er certificeret coach og instruktør:

- Life og Buisness coach, fra Manning Inspire

- Certificeret Stresscoach, fra Forebyg Stress

- MindfulnessInstruktør, fra Mindfulness Akademiet