Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SISSE SØRENSEN

 Coach, Konsulent, Marte Meo terapeut og supervisor.

Coaching.

Er en fremadrettet samtale proces, der især støtter viljen til forandring og forbedring.

Coaching kan handle om både personlige og arbejdsorienterede emner.

Coaching beskrives ofte som en metode til at opdage, erkende og udnytte sit fulde potentiale, hvilket kan lyde som en lidt forslidt formulering. Men ikke desto mindre har vi alle ind imellem brug for støtte til at få øje på egne kompetencer og ressourcer, som kan skabe en betydningsfuld forskel i vores liv.

Coaching hjælper med at slippe indre og ydre forhindringer, der binder os i fastlåste tanke og handle mønstre.

 Coaching hjælper med at finde dine muligheder, - at gøre og være det,der er vigtigt for dig.

  • Et coachingforløb tilrettelægges ud fra dit behov, og består minimum af 3 coaching sessions.

Forældrecoaching.

Er til dig der er usikker og rådvild i forhold til forældrerollen.

Det kan være i forhold til konkrete situationer der udfordrer, det kan være mønstre der gentages igen og igen, uden at bidrage med glæde og engagement eller en generel bekymring.

  • Har du som forældre ofte tænkt, hvordan du undgår opslidende og gentagende situationer der går i hårdknude?
  • Føler du at du ”glider af” og mangler handlemuligheder?
  • Føler du dig magtesløs i situationer, hvor barnet reagerer uhensigtsmæssigt?
  • Oplever du, at dit barn ofte kommer i situationer hvor dets adfærd bliver misforstået?
  • Er du bekymret og tænker der må være noget galt?

Genkender du noget af det overstående, eller noget der ligner. Tænker du ofte at du mangler et sted hvor du føler dig hørt og forstået.

Min coaching vil være rigtig god for dig og din familie.

Ungecoaching.

Er en hjælp til dig som er mellem 15 og 20 år.

Er du teenager eller ung er det ikke ualmindeligt at tumle rundt med udfordringer, spørgsmål eller problematikker.

De kan fylde så meget, at det ligefrem kan opleves som ødelæggende for lysten og glæden ved at være sammen med andre.

Måske har oplevelsen så stort et tag i dig, at du føler dig alene, anderledes og forkert.

I dag er der mange forventninger og krav til unge og du bliver hele tiden sat over for vigtige valg. Det kan føles uoverskueligt, du kan hurtigt blive forvirret, usikker, vred, ked af det eller noget helt andet.

Uanset hvad, så er der hjælp at hente gennem ungecoaching.

Du får hjælp til at styrke din selvforståelse og det billede du har af din omverden.

Et coachingforløb kan sammensættes på mange måder.

Er du interesseret kan du ringe og hører mere om hvad jeg lige præcis kan tilbyde dig, og hvordan vi kan sætte et forløb sammen.

Stresscoaching.

Stress er i udgangspunktet en helt normal biologisk reaktion.

Stress er en hormonel tilstand, der hjælper os med at yde en ekstraordinær indsats i pressede situationer.

Denne reaktion kaldes for akut stress og er noget vi alle oplever med mellemrum.

Ved normale omstændigheder hvor stressen er akut og kort vil vi hurtigt få brændt stresshormonerne af.

Langt mere problematisk er det ved længerevarende stress. Her får vi nemlig oparbejdet et konstant forhøjet niveau af stresshormoner hvilket medfører, at den alvorlige stress langsomt kommer snigende og sætter sig som kronisk stress.

Dit helbred og din livskvalitet bliver påvirket!

  • Oplever du gentagende eller vedvarende stress i din hverdag?
  • Udsættes du for en psykisk og fysisk belastning som bringer dig mere og mere i ubalance?
  • Føler du dit helbred og livskvaliteten bliver påvirket?
  • Oplever du at følelser og adfærd ændre sig i forhold til privat og arbejdsliv?

Så skal du overveje at få hjælp og støtte til at komme i balance.

Gennem stresscoaching får du forståelse for hvad stress er.

Du bliver opmærksom på din egen stress.

Du kommer af med din nuværende stress og du lærer at forebygge fremtidig stress.